rgb(222,222,222) / #DEDEDE

rgb(222,222,222)

hsl(0,0%,87%)

cmyk(0,0,0,13)


Color Shades in HSL model

Color Lightness Range

+/- 10% shift for L(lightness) color axis in HSL color model

hsl(0,0%,30%)
rgb(77,77,77)
cmyk(0,0,0,70)
hsl(0,0%,40%)
rgb(102,102,102)
cmyk(0,0,0,60)
hsl(0,0%,50%)
rgb(128,128,128)
cmyk(0,0,0,50)
hsl(0,0%,60%)
rgb(153,153,153)
cmyk(0,0,0,40)
hsl(0,0%,70%)
rgb(179,179,179)
cmyk(0,0,0,30)
hsl(0,0%,80%)
rgb(204,204,204)
cmyk(0,0,0,20)
hsl(0,0%,90%)
rgb(230,230,230)
cmyk(0,0,0,10)
hsl(0,0%,100%)
rgb(255,255,255)
cmyk(0,0,0,0)

Color Saturation Range

+/- 10% shift for S(Saturation) color axis in HSL color model

hsl(0,0%,87%)
rgb(222,222,222)
cmyk(0,0,0,13)
hsl(0,10%,87%)
rgb(225,219,219)
cmyk(0,3,3,12)
hsl(0,20%,87%)
rgb(228,215,215)
cmyk(0,6,6,10)
hsl(0,30%,87%)
rgb(232,212,212)
cmyk(0,9,9,9)
hsl(0,40%,87%)
rgb(235,209,209)
cmyk(0,11,11,8)
hsl(0,50%,87%)
rgb(238,205,205)
cmyk(0,14,14,6)
hsl(0,60%,87%)
rgb(242,202,202)
cmyk(0,16,16,5)
hsl(0,70%,87%)
rgb(245,199,199)
cmyk(0,19,19,4)

Color Hue Range

S (Saturation) === 0, in this case we cannot get
H (Hue) range. Cause it should be the same color, due to HSL color system.

+/- 10 grad shift for H(Hue) color axis in HSL color model

hsl(0,0%,87%)
rgb(222,222,222)
cmyk(0,0,0,13)
hsl(0,0%,87%)
rgb(222,222,222)
cmyk(0,0,0,13)
hsl(0,0%,87%)
rgb(222,222,222)
cmyk(0,0,0,13)
hsl(0,0%,87%)
rgb(222,222,222)
cmyk(0,0,0,13)
hsl(0,0%,87%)
rgb(222,222,222)
cmyk(0,0,0,13)
hsl(0,0%,87%)
rgb(222,222,222)
cmyk(0,0,0,13)
hsl(0,0%,87%)
rgb(222,222,222)
cmyk(0,0,0,13)
hsl(0,0%,87%)
rgb(222,222,222)
cmyk(0,0,0,13)

Color Shades in RGB model range

Color shades in Red range

+/- 25 points shift for R(Red) color axis.

hsl(180,68%,59%)
rgb(80,222,222)
cmyk(64,0,0,13)
hsl(180,64%,64%)
rgb(105,222,222)
cmyk(53,0,0,13)
hsl(180,58%,69%)
rgb(130,222,222)
cmyk(41,0,0,13)
hsl(180,50%,74%)
rgb(155,222,222)
cmyk(30,0,0,13)
hsl(180,39%,79%)
rgb(180,222,222)
cmyk(19,0,0,13)
hsl(180,20%,84%)
rgb(205,222,222)
cmyk(8,0,0,13)
hsl(0,14%,89%)
rgb(230,222,222)
cmyk(0,3,3,10)
hsl(0,100%,94%)
rgb(255,222,222)
cmyk(0,13,13,0)

Color shades in Green range

+/- 25 points shift for G(Green) color axis.

hsl(300,68%,59%)
rgb(222,80,222)
cmyk(0,64,0,13)
hsl(300,64%,64%)
rgb(222,105,222)
cmyk(0,53,0,13)
hsl(300,58%,69%)
rgb(222,130,222)
cmyk(0,41,0,13)
hsl(300,50%,74%)
rgb(222,155,222)
cmyk(0,30,0,13)
hsl(300,39%,79%)
rgb(222,180,222)
cmyk(0,19,0,13)
hsl(300,20%,84%)
rgb(222,205,222)
cmyk(0,8,0,13)
hsl(120,14%,89%)
rgb(222,230,222)
cmyk(3,0,3,10)
hsl(120,100%,94%)
rgb(222,255,222)
cmyk(13,0,13,0)

Color shades in Blue range

+/- 25 points shift for B(Blue) color axis.

hsl(60,68%,59%)
rgb(222,222,80)
cmyk(0,0,64,13)
hsl(60,64%,64%)
rgb(222,222,105)
cmyk(0,0,53,13)
hsl(60,58%,69%)
rgb(222,222,130)
cmyk(0,0,41,13)
hsl(60,50%,74%)
rgb(222,222,155)
cmyk(0,0,30,13)
hsl(60,39%,79%)
rgb(222,222,180)
cmyk(0,0,19,13)
hsl(60,20%,84%)
rgb(222,222,205)
cmyk(0,0,8,13)
hsl(240,14%,89%)
rgb(222,222,230)
cmyk(3,3,0,10)
hsl(240,100%,94%)
rgb(222,222,255)
cmyk(13,13,0,0)

Color Shades in CMYK model range

Color shades in Cyan range

+/- 10 percent shift for C(Cyan) color axis.

hsl(0,0%,87%)
rgb(222,222,222)
cmyk(0,0,0,13)
hsl(180,25%,83%)
rgb(200,222,222)
cmyk(10,0,0,13)
hsl(180,40%,78%)
rgb(177,222,222)
cmyk(20,0,0,13)
hsl(180,50%,74%)
rgb(155,222,222)
cmyk(30,0,0,13)
hsl(180,57%,70%)
rgb(133,222,222)
cmyk(40,0,0,13)
hsl(180,63%,65%)
rgb(111,222,222)
cmyk(50,0,0,13)
hsl(180,67%,61%)
rgb(89,222,222)
cmyk(60,0,0,13)
hsl(180,70%,57%)
rgb(67,222,222)
cmyk(70,0,0,13)

Color shades in Magenta range

+/- 10 percent shift for M(Magenta) color axis.

hsl(0,0%,87%)
rgb(222,222,222)
cmyk(0,0,0,13)
hsl(300,25%,83%)
rgb(222,200,222)
cmyk(0,10,0,13)
hsl(300,40%,78%)
rgb(222,177,222)
cmyk(0,20,0,13)
hsl(300,50%,74%)
rgb(222,155,222)
cmyk(0,30,0,13)
hsl(300,57%,70%)
rgb(222,133,222)
cmyk(0,40,0,13)
hsl(300,63%,65%)
rgb(222,111,222)
cmyk(0,50,0,13)
hsl(300,67%,61%)
rgb(222,89,222)
cmyk(0,60,0,13)
hsl(300,70%,57%)
rgb(222,67,222)
cmyk(0,70,0,13)

Color shades in Yellow range

+/- 10 percent shift for Y(Yellow) color axis.

hsl(0,0%,87%)
rgb(222,222,222)
cmyk(0,0,0,13)
hsl(60,25%,83%)
rgb(222,222,200)
cmyk(0,0,10,13)
hsl(60,40%,78%)
rgb(222,222,177)
cmyk(0,0,20,13)
hsl(60,50%,74%)
rgb(222,222,155)
cmyk(0,0,30,13)
hsl(60,57%,70%)
rgb(222,222,133)
cmyk(0,0,40,13)
hsl(60,63%,65%)
rgb(222,222,111)
cmyk(0,0,50,13)
hsl(60,67%,61%)
rgb(222,222,89)
cmyk(0,0,60,13)
hsl(60,70%,57%)
rgb(222,222,67)
cmyk(0,0,70,13)

Color shades in Black range

+/- 10 percent shift for B(Black) color axis.

hsl(0,0%,100%)
rgb(255,255,255)
cmyk(0,0,0,0)
hsl(0,0%,90%)
rgb(230,230,230)
cmyk(0,0,0,10)
hsl(0,0%,80%)
rgb(204,204,204)
cmyk(0,0,0,20)
hsl(0,0%,70%)
rgb(179,179,179)
cmyk(0,0,0,30)
hsl(0,0%,60%)
rgb(153,153,153)
cmyk(0,0,0,40)
hsl(0,0%,50%)
rgb(128,128,128)
cmyk(0,0,0,50)
hsl(0,0%,40%)
rgb(102,102,102)
cmyk(0,0,0,60)
hsl(0,0%,30%)
rgb(77,77,77)
cmyk(0,0,0,70)

Color HTML/CSS(CSS3) Example

Color rgb(222,222,222) usage in CSS

.bg-rgb-color { background-color: rgb(222,222,222); }
.text-rgb-color { color: rgb(222,222,222); }
.border-rgb-color { border: 1px solid rgb(222,222,222); }
.text-shadow-rgb-color { text-shadow: 10px 10px 5px rgb(222,222,222); }
.box-shadow-rgb-color { box-shadow: 10px 10px 5px rgb(222,222,222); }


Color #DEDEDE usage in CSS

.bg-rgb-color { background-color: #DEDEDE; }
.text-rgb-color { color: #DEDEDE; }
.border-rgb-color { border: 1px solid #DEDEDE; }
.text-shadow-rgb-color { text-shadow: 10px 10px 5px #DEDEDE; }
.box-shadow-rgb-color { box-shadow: 10px 10px 5px #DEDEDE; }


Color hsl(0,0%,87%) usage in CSS

.bg-rgb-color { background-color: hsl(0,0%,87%); }
.text-rgb-color { color: hsl(0,0%,87%); }
.border-rgb-color { border: 1px solid hsl(0,0%,87%); }
.text-shadow-rgb-color { text-shadow: 10px 10px 5px hsl(0,0%,87%); }
.box-shadow-rgb-color { box-shadow: 10px 10px 5px hsl(0,0%,87%); }