Azure rgb(240,255,255) / #F0FFFF

Azure

rgb(240,255,255)

hsl(180,100%,97%)

cmyk(6,0,0,0)


Azure Color Shades in HSL model

Azure Color Lightness Range

+/- 10% shift for L(lightness) color axis in HSL color model

hsl(180,100%,30%)
rgb(0,153,153)
cmyk(100,0,0,40)
hsl(180,100%,40%)
rgb(0,204,204)
cmyk(100,0,0,20)
hsl(180,100%,50%)
rgb(0,255,255)
cmyk(100,0,0,0)
hsl(180,100%,60%)
rgb(51,255,255)
cmyk(80,0,0,0)
hsl(180,100%,70%)
rgb(102,255,255)
cmyk(60,0,0,0)
hsl(180,100%,80%)
rgb(153,255,255)
cmyk(40,0,0,0)
hsl(180,100%,90%)
rgb(204,255,255)
cmyk(20,0,0,0)
hsl(0,0%,100%)
rgb(255,255,255)
cmyk(0,0,0,0)

Azure Color Saturation Range

+/- 10% shift for S(Saturation) color axis in HSL color model

hsl(180,30%,97%)
rgb(245,250,250)
cmyk(2,0,0,2)
hsl(180,40%,97%)
rgb(244,250,250)
cmyk(2,0,0,2)
hsl(180,50%,97%)
rgb(244,251,251)
cmyk(3,0,0,2)
hsl(180,60%,97%)
rgb(243,252,252)
cmyk(4,0,0,1)
hsl(180,70%,97%)
rgb(242,253,253)
cmyk(4,0,0,1)
hsl(180,80%,97%)
rgb(241,253,253)
cmyk(5,0,0,1)
hsl(180,90%,97%)
rgb(240,254,254)
cmyk(5,0,0,0)
hsl(180,100%,97%)
rgb(240,255,255)
cmyk(6,0,0,0)

Azure Color Hue Range

S (Saturation) === 0, in this case we cannot get
H (Hue) range. Cause it should be the same color, due to HSL color system.

+/- 10 grad shift for H(Hue) color axis in HSL color model

hsl(140,100%,97%)
rgb(240,255,245)
cmyk(6,0,4,0)
hsl(150,100%,97%)
rgb(240,255,247)
cmyk(6,0,3,0)
hsl(160,100%,97%)
rgb(240,255,250)
cmyk(6,0,2,0)
hsl(170,100%,97%)
rgb(240,255,252)
cmyk(6,0,1,0)
hsl(180,100%,97%)
rgb(240,255,255)
cmyk(6,0,0,0)
hsl(190,100%,97%)
rgb(240,252,255)
cmyk(6,1,0,0)
hsl(200,100%,97%)
rgb(240,250,255)
cmyk(6,2,0,0)
hsl(210,100%,97%)
rgb(240,247,255)
cmyk(6,3,0,0)

Azure Color Shades in RGB model range

Color shades in Red range

+/- 25 points shift for R(Red) color axis.

hsl(180,100%,66%)
rgb(80,255,255)
cmyk(69,0,0,0)
hsl(180,100%,71%)
rgb(105,255,255)
cmyk(59,0,0,0)
hsl(180,100%,75%)
rgb(130,255,255)
cmyk(49,0,0,0)
hsl(180,100%,80%)
rgb(155,255,255)
cmyk(39,0,0,0)
hsl(180,100%,85%)
rgb(180,255,255)
cmyk(29,0,0,0)
hsl(180,100%,90%)
rgb(205,255,255)
cmyk(20,0,0,0)
hsl(180,100%,95%)
rgb(230,255,255)
cmyk(10,0,0,0)
hsl(0,0%,100%)
rgb(255,255,255)
cmyk(0,0,0,0)

Color shades in Green range

+/- 25 points shift for G(Green) color axis.

hsl(295,100%,66%)
rgb(240,80,255)
cmyk(6,69,0,0)
hsl(294,100%,71%)
rgb(240,105,255)
cmyk(6,59,0,0)
hsl(293,100%,75%)
rgb(240,130,255)
cmyk(6,49,0,0)
hsl(291,100%,80%)
rgb(240,155,255)
cmyk(6,39,0,0)
hsl(288,100%,85%)
rgb(240,180,255)
cmyk(6,29,0,0)
hsl(282,100%,90%)
rgb(240,205,255)
cmyk(6,20,0,0)
hsl(264,100%,95%)
rgb(240,230,255)
cmyk(6,10,0,0)
hsl(180,100%,97%)
rgb(240,255,255)
cmyk(6,0,0,0)

Color shades in Blue range

+/- 25 points shift for B(Blue) color axis.

hsl(65,100%,66%)
rgb(240,255,80)
cmyk(6,0,69,0)
hsl(66,100%,71%)
rgb(240,255,105)
cmyk(6,0,59,0)
hsl(67,100%,75%)
rgb(240,255,130)
cmyk(6,0,49,0)
hsl(69,100%,80%)
rgb(240,255,155)
cmyk(6,0,39,0)
hsl(72,100%,85%)
rgb(240,255,180)
cmyk(6,0,29,0)
hsl(78,100%,90%)
rgb(240,255,205)
cmyk(6,0,20,0)
hsl(96,100%,95%)
rgb(240,255,230)
cmyk(6,0,10,0)
hsl(180,100%,97%)
rgb(240,255,255)
cmyk(6,0,0,0)

Azure Color Shades in CMYK model range

Color shades in Cyan range

+/- 10 percent shift for C(Cyan) color axis.

hsl(0,0%,100%)
rgb(255,255,255)
cmyk(0,0,0,0)
hsl(180,100%,95%)
rgb(230,255,255)
cmyk(10,0,0,0)
hsl(180,100%,90%)
rgb(204,255,255)
cmyk(20,0,0,0)
hsl(180,100%,85%)
rgb(179,255,255)
cmyk(30,0,0,0)
hsl(180,100%,80%)
rgb(153,255,255)
cmyk(40,0,0,0)
hsl(180,100%,75%)
rgb(128,255,255)
cmyk(50,0,0,0)
hsl(180,100%,70%)
rgb(102,255,255)
cmyk(60,0,0,0)
hsl(180,100%,65%)
rgb(77,255,255)
cmyk(70,0,0,0)

Color shades in Magenta range

+/- 10 percent shift for M(Magenta) color axis.

hsl(180,100%,97%)
rgb(240,255,255)
cmyk(6,0,0,0)
hsl(264,100%,95%)
rgb(240,230,255)
cmyk(6,10,0,0)
hsl(282,100%,90%)
rgb(240,204,255)
cmyk(6,20,0,0)
hsl(288,100%,85%)
rgb(240,179,255)
cmyk(6,30,0,0)
hsl(291,100%,80%)
rgb(240,153,255)
cmyk(6,40,0,0)
hsl(293,100%,75%)
rgb(240,128,255)
cmyk(6,50,0,0)
hsl(294,100%,70%)
rgb(240,102,255)
cmyk(6,60,0,0)
hsl(295,100%,65%)
rgb(240,77,255)
cmyk(6,70,0,0)

Color shades in Yellow range

+/- 10 percent shift for Y(Yellow) color axis.

hsl(180,100%,97%)
rgb(240,255,255)
cmyk(6,0,0,0)
hsl(96,100%,95%)
rgb(240,255,230)
cmyk(6,0,10,0)
hsl(78,100%,90%)
rgb(240,255,204)
cmyk(6,0,20,0)
hsl(72,100%,85%)
rgb(240,255,179)
cmyk(6,0,30,0)
hsl(69,100%,80%)
rgb(240,255,153)
cmyk(6,0,40,0)
hsl(67,100%,75%)
rgb(240,255,128)
cmyk(6,0,50,0)
hsl(66,100%,70%)
rgb(240,255,102)
cmyk(6,0,60,0)
hsl(65,100%,65%)
rgb(240,255,77)
cmyk(6,0,70,0)

Color shades in Black range

+/- 10 percent shift for B(Black) color axis.

hsl(180,100%,97%)
rgb(240,255,255)
cmyk(6,0,0,0)
hsl(180,21%,87%)
rgb(216,230,230)
cmyk(6,0,0,10)
hsl(180,11%,78%)
rgb(192,204,204)
cmyk(6,0,0,20)
hsl(180,7%,68%)
rgb(168,179,179)
cmyk(6,0,0,30)
hsl(180,4%,58%)
rgb(144,153,153)
cmyk(6,0,0,40)
hsl(180,3%,49%)
rgb(120,128,128)
cmyk(6,0,0,50)
hsl(180,3%,39%)
rgb(96,102,102)
cmyk(6,0,0,60)
hsl(180,3%,29%)
rgb(72,77,77)
cmyk(6,0,0,70)

Color HTML/CSS(CSS3) Example

Color rgb(240,255,255) usage in CSS

.bg-rgb-color { background-color: rgb(240,255,255); }
.text-rgb-color { color: rgb(240,255,255); }
.border-rgb-color { border: 1px solid rgb(240,255,255); }
.text-shadow-rgb-color { text-shadow: 10px 10px 5px rgb(240,255,255); }
.box-shadow-rgb-color { box-shadow: 10px 10px 5px rgb(240,255,255); }


Color #F0FFFF usage in CSS

.bg-rgb-color { background-color: #F0FFFF; }
.text-rgb-color { color: #F0FFFF; }
.border-rgb-color { border: 1px solid #F0FFFF; }
.text-shadow-rgb-color { text-shadow: 10px 10px 5px #F0FFFF; }
.box-shadow-rgb-color { box-shadow: 10px 10px 5px #F0FFFF; }


Color hsl(180,100%,97%) usage in CSS

.bg-rgb-color { background-color: hsl(180,100%,97%); }
.text-rgb-color { color: hsl(180,100%,97%); }
.border-rgb-color { border: 1px solid hsl(180,100%,97%); }
.text-shadow-rgb-color { text-shadow: 10px 10px 5px hsl(180,100%,97%); }
.box-shadow-rgb-color { box-shadow: 10px 10px 5px hsl(180,100%,97%); }