Ivory rgb(252,253,242) / #FCFDF2

Ivory
#FCFDF2
rgb(252,253,242)
hsl(65,73%,97%)
cmyk(0,0,4,1)
hwb(65,95%,1)
hsv(65,4%,99)